نگاه روز سامانه نوبت دهی اینترنتی

www.nobat.kums.ac.ir

 

اخبار مرکز

تقدیروتشکراز سرکار خانم فاطمه شهبازی رابط فرهنگی مرکز
تقدیروتشکر مدیریت اجرایی بیمارستان معتضدی از خانم فاطمه شهبازی بعنوان رابط فرهنگی برتر
حضور مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درمنزل خانم مریم قیاسی
حضور مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جهت گرامیدشت مقام شامخ پرستاری در منزل خانم مریم قیاسی
تقدیر و تبریک همکاران از مدیر مرکز
تقدیر وتبریک همکاران بیمارستان معتضدی ، ازمدیر مرکز بمناسبت روز پرستار
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »