تقدیر از پرستاران مرکز با حضور معاونت محترم درمان

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

  • روز پرستار

رویداد های مهم

پایان اعتبار بخشی در مرکز
پس از سه روز بازدید و بررسی تیم ارزیاب اعتبار بخشی سال 95 در بیمارستان معتضدی به پایان رسید
ایستگاه صلواتی به مناسبت 12 بهمن ماه
به مناسبت 12 بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن ایستگاه صلواتی در مرکز برپا شد
روز اول اعتبار بخشی در مرکز
ورود ارزیابان محترم اعتبار بخشی به مرکز
کسب مقام سوم مسابقات کاراته بین المللی کاپ ایران زمین توسط خانم فائزه فرجی
خانم فائزه فرجی همکار این مرکز موفق به کسب مقام سوم مسابقات کاراته بین المللی کاپ ایران زمین گردید
گرامیداشت روز حسابدار در مرکز آموزشی درمانی معتضدی
15 آذر روز حسابدار در مرکز آموزشی درمانی معتضدی گرامیداشته شد .
انتصاب آقای پرویز مهدی آبادی به عنوان مسئول راه اندازی و پیگیری بیمارستان گلستان
طی ابلاغی از سوی آقای دکتر حسین کریم ریاست دانشگاه علوم پزشکی آقای پرویز مهدی آبادی به عنوان مسئول راه اندازی و پیگیری بیمارستان سوانح و سوختگی گلستان منصوب شدند.
کمیته بانک خون در مورخ 28/07/1395 برگزار شد.
کمیته کنترل عفونت و ایمنی در مورخ 28/07/1395 برگزار شد .
کمیته اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات در مورخ 28/07/1395 برگزار شد.
کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی در مورخ 28/07/1395 برگزار شد .