نگاه روز سامانه نوبت دهی اینترنتی

www.nobat.kums.ac.ir

 

اخبار مرکز

مراسم وتجلیل از پرستاران مرکز
مراسم وتجلیل ازپرستاران مرکز، توسط رییس ومدیربیمارستان
طرح غربالگری سلامت
طرح غربالگری سلامت ایرانیان بالای 30 سال
ترویج تغذیه با شیر مادر
ترویج تغذیه باشیرمادرواهمیت تغذیه ،با شیرمادر
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴ بعدی »