راهنمای سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

ریاست و مدیریت

ماموریت بیمارستان

چشم انداز بیمارستان

کارکنان

واحدهای بیمارستان

اداری

امور اداری

خدمات

کار گزینی

دبیر خانه

امور مالی

در آمد

انبار

کار پردازی

صندوق

کلینیکی

زایمان

بعد از زایمان

نوزادان

بستری

پاراکلینیکی

درمانگاه

زنان

برست

رادیولوژی

سونوگرافی

ماموگرافی

آزمایشگاه

درمانی

دفتر پرستاری

کلینیکی

اورژانس

اعمال جراحی

زایمان

بعد از زایمان

بستری

نوزادان

ناباروری

پارا کلینیکی

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

نشانی و تلفن ها

نشانی بیمارستان

راهنمای طبقات بیمارستان

شماره تلفن های بیمارستان

پذیرش

سازمان های بیمه

برنامه درمانگاهها(ثبت نام واخذ نوبت از طریق سایت)

اطلاعات پزشکان (جستوجوی پزشکان براساس نام ونام خانوادگی وتخصص)

Intenational paitnet Department

Price list

Introduction to therapeutic tourism

Contact Us

Doctors Name

Image

International patient education

Contact Us

بسیج جامعه پزشکی

ویژه پزشکان

اسامی پزشکان بیمارستان

برنامه کاری پزشکان

کتابخانه پزشکان( فایل ها و مقالات وکتاب های الکترونیکی قابل دانلود باشد)

مجلات پزشکی

سایت های پزشکی(داخلی)

سایت پزشکی (مراجع پزشکی جهانی)

رسانه پزشکی

فیلم های آموزشی

مطالب علمی - صوتی

کتابخانه

تاریخچه

اساسنامه

کتابهای موجود در مرکز

پایگاه عرضه اطلاعات

معرفی مشخصات و منابع

آدرس الکترونیکی - شماره تماس

مرکز ناباروری معتضدی

ناباروری زنان

ناباروری مردان

اهم فعالیتها

تصاویر

حاکمیت بالینی

امور بانوان

فعالیتهای انجام شده

گالری تصاویر

کلاس آمادگی مادران باردار

معرفی واحد

نحوه ثبت نام

خواندنیها

بهداشتی و درمانی

تغذیه ای

دانستنیها

غذاهای اصیل ایرانی

زنان و زایمان

گالری تصاویر

نمای بیرونی

بخش زایمان

ورودی مرکز

بخش تحقیقات ناباروری

آزمایشگاه

اورژانس

بخش بستری جراحی

بعد از زایمان

کتابخانه

راهنمای سایت