بخش پایگاه عرضه اطلاعات کتابخانه این مرکز به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده محققان اساتید و دانشجویان دانشگاه تاسیس شد.با توجه به اهمیت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر این بخش از مهمترین بخش های این کتابخانه محسوب میشود.

 

امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد:

دسترسی به اینترنت: تنها برای جستجو در سایت های علمی مجاز است

 

نرم افزاری: که شامل در اختیار داشتن یک سری سی دی های اطلاعاتی مانند آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر است

 

دسترسی به پایگاه های اطلاعات online موجود در digital library و همچنین پایگاه اطلاعاتی offline نماید.

آنچه مسلم است گستره موضوعی این پایگاه ها گرایش و افزایش روز افزون مراجعان را به دنبال خواهد داشت.

به این منظور سعی شده است تا با برنامه ریزیهای انجام شده زمینه مساوات در بهره گیری از امکانات بخش با رعایت و لحاظ کردن سطوح تحصیلی کاربران بر طبق ضوابط زیر اعمال گردد.

 

ساعت کار:14-8

تعداد پرسنل:1 نفر کارشناس

کامپیوتر دو دستگاه

پرینتر:یک دستگاه