تاریخچه

تاریخچه 

کتابخانه بیمارستان معتضدی در سال 1360 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) تأسیس شده است. این مرکز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و کتابخانه مرکزی اداره می گردد.