نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

ریاست و مدیریت

بخش بیماران بین الملل (International Patient Department)

فارسی (Persion)

خدمات درمانی مرکز

لیست تعرفه ها

جاذبه های توریستی

تماس با ما و مترجمان

معرفی مرکز

راهنمای طبقات

تصاویر

بخش ها

پزشکان مرکز

فرم الکترونیکی

English

About

Therapeutic Services

Doctors Name

Sections

Guides Floors

Appointment

Price List

Introduction To Tourism

Contact Us

کتابخانه

ماموریت بیمارستان

چشم انداز بیمارستان

کارکنان

واحدهای بیمارستان

اداری

امور اداری

خدمات

کار گزینی

دبیر خانه

امور مالی

در آمد

انبار

کار پردازی

صندوق

کلینیکی

زایمان

بعد از زایمان

نوزادان

بستری

پاراکلینیکی

درمانگاه

زنان

برست

رادیولوژی

سونوگرافی

ماموگرافی

آزمایشگاه

درمانی

دفتر پرستاری

کلینیکی

اورژانس

اعمال جراحی

زایمان

بعد از زایمان

بستری

نوزادان

ناباروری

پارا کلینیکی

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

نشانی و تلفن ها

نشانی بیمارستان

راهنمای طبقات بیمارستان

شماره تلفن های بیمارستان

پذیرش

سازمان های بیمه

برنامه درمانگاهها(ثبت نام واخذ نوبت از طریق سایت)

اطلاعات پزشکان (جستوجوی پزشکان براساس نام ونام خانوادگی وتخصص)

بسیج جامعه پزشکی

ویژه پزشکان

اسامی پزشکان بیمارستان

برنامه کاری پزشکان

کتابخانه پزشکان( فایل ها و مقالات وکتاب های الکترونیکی قابل دانلود باشد)

مجلات پزشکی

سایت های پزشکی(داخلی)

سایت پزشکی (مراجع پزشکی جهانی)

رسانه پزشکی

فیلم های آموزشی

مطالب علمی - صوتی

مرکز ناباروری معتضدی

ناباروری زنان

ناباروری مردان

اهم فعالیتها

تصاویر

حاکمیت بالینی

امور بانوان

فعالیتهای انجام شده

گالری تصاویر

کلاس آمادگی مادران باردار

معرفی واحد

نحوه ثبت نام

خواندنیها

بهداشتی و درمانی

تغذیه ای

دانستنیها

غذاهای اصیل ایرانی

زنان و زایمان

گالری تصاویر

نمای بیرونی

بخش زایمان

ورودی مرکز

بخش تحقیقات ناباروری

آزمایشگاه

اورژانس

بخش بستری جراحی

بعد از زایمان

کتابخانه

راهنمای سایت