نام و مشخصات پزشکان  شاغل در مرکز آموزشی , درمانی و تحقیقاتی معتضدی معتضدی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

1

سهیلا نانکلی

متخصص زنان و زایمان

1

بتوله ابرش پور

متخصص زنان و زایمان

2

فریبا خانی پویانی

متخصص زنان و زایمان

3

نوشین محمدی

متخصص زنان و زایمان

4

مژگان چقاکبودی

متخصص زنان و زایمان

5

فاطمه آزادی

متخصص زنان و زایمان

6

الهام خیراللهی

متخصص زنان و زایمان

7

یگانه مکری

متخصص زنان و زایمان

8

مهری رشیدی

متخصص زنان و زایمان

9

مژگان رجعتی متخصص زنان و زایمان

10

فریبا ویسی

متخصص اطفال

11

میترا همتی

متخصص اطفال

12

سیمین قینی

متخصص اطفال

13

پریسا گلفام

متخصص بیهوشی

14

حسین فرزام

متخصص بیهوشی

15

سعید محمدی

متخصص بیهوشی

16

ابوالقاسم میربهاری

متخصص پاتولوژی

 17

منصور سلیمانی

جراح عمومی

     18 فرهاد نعلینی متخصص رادیولوژی
     19 محمد باقر مجنونی   داروساز