نام و مشخصات پزشکان  شاغل در مرکز آموزشی , درمانی و تحقیقاتی معتضدی معتضدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

1

تانیا امینی

متخصص زنان و زایمان

1

بتوله ابرش پور

متخصص زنان و زایمان

2

زهرا جوانبخت

متخصص زنان و زایمان

3

سکینه نجابت

متخصص زنان و زایمان

4

مژگان چقاکبودی

متخصص زنان و زایمان

5

عاطفه طهموری

متخصص زنان و زایمان

6

الهام خیراللهی

متخصص زنان و زایمان

7

آذر علیزاده

متخصص زنان و زایمان

8

افسانه منصوری

متخصص زنان و زایمان

9

مژگان رجعتی متخصص زنان و زایمان

10

فریبا ویسی

متخصص اطفال

11

جهانگیر صیادی

متخصص اطفال

12

ماندانا قادری

متخصص اطفال

13

پریسا گلفام

متخصص بیهوشی

صمدزادگان

متخصص بیهوشی

15

سعید محمدی

متخصص بیهوشی

اکرم رضایی

متخصص پاتولوژی

 17

مهرنوش منوچهری

متخصص داخلی

     18 نسرین جلیلیان
جراح و متخصص فلوشیب ناباروری
     19   طراوت فاخری
جراح و متخصص فلوشیب ناباروری
 20  فرحناز کشاورزی
 جراح و متخصص فلوشیب ناباروری