نام پزشک

تخصص

 

دکتر تانیا امینی

 

 

زنان و زایمان

12 سال سابقه کاری

 

دکتر نسرین جلیلیان

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

دانشیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر فرحناز کشاورزی

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

دانشیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر نگین رضاوند

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر شیوا روشن خواه

زنان و زایمان

جنین شناس

استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر میترا بختیاری

زنان و زایمان

جنین شناس

استاد یار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر تانیا امینی

 

زنان و زایمان

12 سال سابقه

 

دکتر بتوله ابرش پور

 

زنان و زایمان

20 سال سابقه کاری

 

دکتر افسانه منصوری

 

زنان و زایمان

 

دکتر مژگان چغاکبودی

 

زنان و زایمان

 

دکتر آذر علیزاده

 

زنان و زایمان

15 سال سابقه

 

دکتر زهرا جوانبخت

 

زنان و زایمان

استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر الهام خیرالهی

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر عاطفه طهموری

 

زنان و زایمان

3 سال سابقه

 

دکترمژگان رجعتی

 

زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

 

 

 

نام پزشک

تخصص

 

 

دکتر جهانگیر صیادی

 

نوزادان

27 سال سابقه کاری

 

دکتر یگانه پاشاروش

 

نوزادان

26 سال سابقه کاری

 

دکتر ماندانا قادری

 

نوزادان

 

دکتر فریبا ویسی

 

نوزادان

ریاست بیمارستان محمد کرمانشاهی

 

دکتر ساره فرشادفر

 

فوق تخصص نوزادان

 

 

دکتر پریسا گلفام

بیهوشی

19 سال سابقه کاری

دانشیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر پیمان حیرتی

 

بیهوشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر سیمین چقازردی

بیهوشی

9 سال سابقه کاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر سعید محمدی

 

بیهوشی

10سال سابقه کار

استادیار

 

دکتر سمیه ضیائی

 

بیهوشی

 

دکتر اکرم سادات ضیابری

 

بیهوشی

 

دکتر مینا سادات مساوات

 

زنان وزایمان

 

دکتر طیبه نوری

 

زنان وزایمان

 

دکتر ایران دوخت علی محمدی

 

زنان وزایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر اعظم توکلی

 

 

بیهوشی

 

دکتر یاسمن ویسی

 

زنان وزایمان

 

دکتر نسرین منصوری

 

 

نام پزشک

 

زنان وزایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

تخصص

 

دکتر سکینه نجابت

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر سحر رشیدی

 

 

زنان وزایمان