اخبار مرکز

برگزاری کلاس آموزشی اطفاءحریق دربیمارستان معتضدی
کلاس آموزشی مقابله باحوادث وبلایا
کلاس آموزشی وبرنامه ریزی بیمارستان جهت مقابله با حوادث وبلایا
بازدیدکارشناسان معاونت درمان
بازدید کارشناسان معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه از بیمارستان معتضدی
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴ بعدی »