آزمایشگاه

 

 آزمایشگاه

دارای دو بخش کلینیکال و پاتولوژی می باشد.

الف) بخش پاتولوژی: یکی از اولین مراکزی که اقدام به راه اندازی بخش پاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نمود بیمارستان معتضدی میباشد.اخیرا با تجهیز و خریداری دستگاههای جدید سعی در بهبود و کوتاه کردن زمان پاسخ دهی به بیماران شده است. فعالیتهای این بخش عبارتند از:

1- بررسی و گزارش دهی نمونه های پاتولوژی

2- نمونه برداری با سوزن نازک(fna) از توده های سطحی پستان و سیتولوژی بالینی

3- سیتولوژی ژنیکولوژیک (پاپ اسمیر)

ب ) بخش کلینیکال:

این بخش دارای قسمت های بیوشیمی ، هماتولوژی ، سرولوژی ، میکروبیولوژی ، پارازیتولوژی ، اورولوژی و بانک خون است و پاسخگوی مراجعین محترم بصورت سرپائی و بیماران بستری میباشد.

در این بخش با استفاده از مجموعه پرسنل با تجربه و جوان و تجهیزات جدید سعی شده است جوابدهی در کمترین زمان و با دقت لازمه صورت گیرد.

آزمایشگاه در نظر دارد با استفاده از فضای جدید مناسب که اخیرا نو سازی شده است و تلاش همکاران اقدام به راه اندازی بخش هورمون شناسی نماید تا در راستای اهداف این مرکز که ارائه خدمات بیشتر و رضایت مندی بیماران است قدم بردارد.