اعمال جراحی

اتاق عمل :این بخش از نظر فضای فیزیکی تشکیل شده از سه اتاق فعال با تمام امکانات و تجهیزات پزشکی و یک اتاق ریکاوری و از نظر نیروی انسانی از دو گروه پرسنل بیهوشی و جراحی که از زبده ترین و با تجربه ترین افراد تحصیلکرده(عموما کارشناس) تشکیل شده که میتوان این را از مزیتهای اتاق عمل بیمارستان معتضدی نسبت به سایر مراکز برشمرد.

در این اتاقهای عمل تمامی اعمال جراحی زنان و زایمان قابلیت انجام شدن را دارد و از نظر بیهوشی هم بهترین روشهای بیهوشی توسط زبده ترین متخصصان بیهوشی که اکثرا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستند.

فضای اتاق عمل هم همه روزه با بهترین مواد ضد عفونی روز، ضد عفونی شده و در بین بیمارستانهای شهر اتاق عمل بیمارستان معتضدی کمترین میزان عفونت بیمارستانی را در یکسال گذشته به خود اختصاص داده است.