نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

ریاست و مدیریت

گردشگری سلامت(International Patient Department)

فارسی (Persian)

تاریخچه مرکز

معرفی پزشکان

تماس با ما

جاذبه های توریستی

معرفی هتل ها

سرویس های درمانی

ناباروری

هیسترکتومی

سزارین

فرم الکترونیکی درخواست خدمات درمانی

لیست تعرفه ها

راهنمای طبقات

سرویس های ویژه

دستگاه های ویژه

خدمات درمانی مرکز

هیسترکتومی

لیست تعرفه ها

جاذبه های توریستی و هتل ها

راهنمای طبقات

بخش ها

پزشکان مرکز

فرم الکترونیکی درخواست خدمات درمانی

English

کتابخانه

آموزش به بیمار

اهداف آموزش به بیمار

پمفلت نوزادان

پمفلت بلوک زایمان

پمفلت جراحی

پمفلت های عمومی

روابط عمومی

ماموریت بیمارستان

چشم انداز بیمارستان

کارکنان

واحدهای بیمارستان

اداری

امور اداری

خدمات

کار گزینی

دبیر خانه

روابط عمومی

مددکاری

امور مالی

در آمد

انبار

کار پردازی

صندوق

کلینیکی

زایمان

بعد از زایمان

نوزادان

بستری

پاراکلینیکی

درمانگاه

زنان

برست

رادیولوژی

سونوگرافی

ماموگرافی

آزمایشگاه

درمانی

دفتر پرستاری

کلینیکی

اورژانس

اعمال جراحی

زایمان

بعد از زایمان

بستری

نوزادان

ناباروری

پارا کلینیکی

EDU

معرفی دفتر

مدیر EDU

درباره EDU

گروه های آموزشی

گروه آموزشی زنان

گروه آموزش مامائی

گروه آموزشی اطفال

گروه آموزشی بیهوشی

کارشناس EDU

کمیته ها

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته ارزشیابی

کمیته توانمند سازی اساتید

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته استعداد درخشان

مستندات

پمفلت ها

طرح دوره اساتید

گزارش عملکرد

قوانین و آئین نامه ها

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

نشانی و تلفن ها

نشانی بیمارستان

راهنمای طبقات بیمارستان

شماره تلفن های بیمارستان

پذیرش

سازمان های بیمه

برنامه درمانگاهها(ثبت نام واخذ نوبت از طریق سایت)

اطلاعات پزشکان (جستوجوی پزشکان براساس نام ونام خانوادگی وتخصص)

بسیج جامعه پزشکی

ویژه پزشکان

اسامی پزشکان بیمارستان

برنامه کاری پزشکان

کتابخانه پزشکان( فایل ها و مقالات وکتاب های الکترونیکی قابل دانلود باشد)

مجلات پزشکی

سایت های پزشکی(داخلی)

سایت پزشکی (مراجع پزشکی جهانی)

رسانه پزشکی

فیلم های آموزشی

مطالب علمی - صوتی

مرکز ناباروری معتضدی

ناباروری زنان

ناباروری مردان

اهم فعالیتها

تصاویر

حاکمیت بالینی

امور بانوان

فعالیتهای انجام شده

گالری تصاویر

کلاس آمادگی مادران باردار

معرفی واحد

نحوه ثبت نام

خواندنیها

بهداشتی و درمانی

تغذیه ای

دانستنیها

غذاهای اصیل ایرانی

زنان و زایمان

گالری تصاویر

نمای بیرونی

بخش زایمان

ورودی مرکز

بخش تحقیقات ناباروری

آزمایشگاه

اورژانس

بخش بستری جراحی

بعد از زایمان

کتابخانه

راهنمای سایت

تالار گفتگو