درمانگاه

 

درمانگاه:

1-درمانگاه تخصصی زنان و زایمان

2-درمانگاه بیماریهای برست(پستان)

3-درمانگاهها در طبقه همکف بیمارستان واقع شده و همه روزه از ساعت 8 الی 14 فعالیت دارد و طرف قرارداد تمامی بیمه ها-سازمانها و بانکها بوده و با تعرفه دولتی وزارت بهداشت ارایه خدمت می نماید.