رادیولوژی

این واحد دارای دو دستگاه ثابت و پرتابل میباشد. دستگاه رادیوگرافی ثابت مارک شیمادزو بوده و محصول کشور ژاپن میباشد.