مرکز آموزشی درمانی معتضدی بیمارستانی است موقوفه با زیربنای 7896 متر مربع که با بیش از 50 سال قدمت یکی از مهمترین مراکز بیمارستانی تک تخصصی زنان و زایمان استان محسوب می شود و در حال حاضر با آمار زایمان بیش از 71 %، به عنوان اولین بیمارستان دوستدار مادر در کشور، اولین مرکز زایمان بیدرد و زایمان در آب استان، همچنین اولین بخش تخصصی ناباروری کاملاً مجهز در غرب کشور ارائه خدمت می دهد .

هم اکنون بیمارستان با 96 تخت مصوب و 82 تخت فعال دارای 5 بخش درمانی اورژانس، زایمان، بعداززایمان، جراحی و نوزادان و سانتر تخصصی ناباروری می باشد .

بطور متوسط ماهیانه به 800 نفر بیمار بستری و 7000 نفربیمار سرپایی خدمات درمانی ارائه می دهد.