ماموریت بیمارستان

ماموریت بیمارستان معتضدی

 

        مشارکت در تامین و ارتقاء سطح سلامت جامعه زنان منطقه غرب کشور از طریق ارایه خدمات و فعالیتهای زیر، با حفظ نیت واقف و منطبق بر آخرین استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

        ارایه خدمات بهداشتی ، تشخیصی و درمانی بیماریهای زنان و زایمان و ناباروری

        انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه بیماریهای زنان و زایمان و ناباروری

        ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، پزشکی و دستیاران تخصصی