مشخصات فیزیکی بیمارستان

 

ساختمان بیمارستان در2 طبقه بناگردیده که شامل:

 

طبقه همکف

 

شامل واحدهای اداری مالی ،درمانگاه وکلینیک تخصصی،پذیرش،بانک،بخشهای اورژانس،اتاق عمل ،نوزادان ،زایمان، واحد بیماران بین الملل،ناباروری

 

طبقه زیرزمین

 

بخش های رادیولوژی وسونوگرافی،آزمایشگاه وبانک خون, داروخانه

 

آشپزخانه،لنژری، نمازخانه ،تأسیسات ،مهندسی پزشکی ،کلاسهای آموزش بارداری وزایمان طبیعی

 

طبقه یک:بخشهای جراحی،بعداززایمان، دفتربهبودکیفیت،واحدهای بهداشت محیط وحرفه ای،واحدآموزش

 

طبقه دو:کتابخانه

 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت  : در انتهای بیمارستان  واقع شده است

 سالن آمفی تاتر  در راستای درب ورودی اصلی بیمارستان  نرسیده به بخش اورژانس

بخش اداری این مرکزازقسمت های زیرتشکیل شده است:

 

1-دفتر ریاست

 

2-مدیریت مرکز

 

3-امور عمومی

 

4- مددکاراجتماعی

 

5- حسابداری

 

6- ترخیص

 

7- واکسیناسیون

 

8-دبیرخانه

 

10-کارگزینی

 

11- ثبت احوال