IPD (International Patient Department)

واحد بیماران بین الملل (گردشگری سلامت)‌ در این مرکز در  بخش جراحی دایر بوده و آماده خدمت به بیماران و مراجعان کشورهای همسایه می باشد.

این واحد با بهره گیری از امکانات ویژه (VIP) جهت پذیرش اتباع خارجی و با استفاده از کلیه امکانات رفاهی و پزشکی و کادر مجرب درمانی جهت این بیماران راه اندازی گردیده است.

خدمات فوق تخصصی و تخصصی واحد IPD این مرکز برای اتباع خارجی در زمینه انواع جراحی های  تخصصی زنان و نازایی  همچنین انجام کلیه اقدامات پاراکلینیکی و کلینیکی جهت این بیماران آماده ارائه خدمت می باشد. 

خلاصه ای از وظایف واحد IPD (گردشگری سلامت)

* استقبال از بیماران بین الملل هنگام ورود به بیمارستان .

* پاسخگویی به بیماران خارجی اعم از ارتباط تلفنی ، ایمیل یا حضوری .

* راهنمایی و نظارت بر امورات بیماران خارجی از پذیرش تا ترخیص .

* کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری .

* هماهنگی با پزشک معالج مربوطه در کمترین زمان ممکن.

* انجام برآورد هزینه تقریبی درمان بیمار و توجیه و اعلام به بیمار و همراهان آن.

* ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت .

هدف از راه اندازی واحد IPD

* ارائه خدمات با کیفیت بالا و رضایت بخش به بیماران خارجی

* نظارت و هماهنگی بر ارائه خدمات به بیماران خارجی در کمترین زمان ممکن

* رعایت کامل موازین اخلاقی پزشکی و درمانی و رعایت اصول و قوانین حرفه ای

* افزایش رضایتمندی بیماران بین الملل و ارتقا سطح کیفی خدمات