بخش بستری جراحی

این بخش با داشتن نیروهای با تجربه و نیروهای جوان در کنار هم پتانسیل بالایی را در جهت سرویس دهی به بیماران دارد.