مادران باردار میتوانند در هفته 20 بارداری و یا با کمی تاخیر جهت ثبت نام در این دوره آموزشی همه روزه در ساعات اداری به واحد آموزش مادران باردار  در طبقه زیرین مرکز آموزشی درمانی معتضدی واقع در کرمانشاه - میدان فردوسی مراجعه نمایند . ضمنا شرکت در این دوره کاملا رایگان میباشد .